index.html bieg2009.html bieg2011.html historia.html patriota.html galeria.htmlBieg rozpoczyna msza święta oraz uroczystość przy obelisku usytuowanym przy kościele Świętych Polskich Braci Męczenników na bydgoskim osiedlu Wyżyny.

fot4

Drugim przystankiem na 110. kilometrowej trasie jest Górsk.

fot5

Meta Biegu znajduje się na tamie we Włocławku. Tam również odmawiana jest wspólna modlitwa.

fot6TROCHĘ HISTORII

Pomysłodawcą i pierwszym organizatorem Biegu Sztafetowego Szlakiem Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki był nieżyjący już Eugeniusz Połtyn - prezes bydgoskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Orzeł". Na początku nie było wielu chętnych do tego, aby biec z Bydgoszczy do Włocławka.
Po pierwszych siedmiu latach (w 1999 roku) do organizacji Biegu włączył się Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność", a koordynatorem imprezy z ramienia Regionu został wiceprzewodniczący Ryszard Sieradzki.

W 2000 roku Bieg Sztafetowy został także wpisany do kalendarza imprez Krajowego Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ "Solidarność", dzięki czemu wśród uczestników znaleźli się nie tylko członkowie i sympatycy Związku ale także młodzież ze szkół średnich. Dołączały do niego organizacje kościelne, kluby biegaczy z terenu województwa, a także drużyny z innych regionów Polski m.in.: Stalowej Woli, Płocka, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Chojnic - zainteresowanie Biegiem było coraz większe. Pomogło to również w "zdobywaniu" funduszy, które poprzez KSKZiS przekazuje na organizację Biegu Ministerstwo Sportu.

Doroczny Bieg, który odbywa się zawsze w październiku, rozpoczyna msza święta odprawiana w kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników, miejscu w którym Ksiądz Jerzy odprawił swoją ostatnią mszę świętą i gdzie podczas nabożeństwa różańcowego nauczał: Aby zło dobrem zwyciężać. Stąd wyruszył w swoją męczeńską drogę. Uczestnicy Sztafety oddają hołd temu wielkiemu Kapłanowi, człowiekowi, który swoje życie i śmierć poświęcił Bogu, Ojczyźnie i nam wszystkim.

Uroczystą mszę świętą odprawia ksiądz prałat Romuald Biniak - proboszcz parafii - w asyście uczestniczącego od ośmiu lat w Biegu księdza Błażeja Kownackiego.

Tradycją Biegu jest także wspólna modlitwa, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w miejscach, w których rozgrwała sie tragedia - w Bydgoszczy, Górsku, Toruniu i na tamie we Włocławku. 

 Logo Biegu w 2004 roku

logo3

Logo Biegu w 2005 roku

logo5

Logo Biegu w 2006 roku

logo6

Logo Biegu w 2007 roku

logo7

NIE MOŻE ISTNIEĆ MIŁOŚĆ BEZ SPRAWIEDLIWOŚCI
Copyright (c) netkomp.net.pl 2011